Algemene Voorwaarden

Aanbod – productfoto’s

Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Gezien het om ambachtelijke en handgemaakte producten gaat, kunnen kleuren en afmetingen licht afwijken van de productfoto’s/specificaties.

Prijzen

De prijzen van de producten en/of diensten zijn in euro en inclusief BTW. Voor producten is dit exclusief verzendingskosten. Alle prijzen zijn per stuk of per set, tenzij anders aangegeven. 

Indien nodig, houdt Claytivity zich het recht om de prijzen van de producten en diensten alsook de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.

Bij druk- en zetfouten is Claytivity niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Bestelling en betaling

Claytivity voorziet de afrekening van producten en diensten via een ingebouwd betalingsmodule. Claytivity voorziet dat sommige bestellingen en diensten kunnen betaald worden via overschrijving binnen een termijn bepaald door Claytivity. Claytivity kan je bestelling/reservering annuleren indien er niet is betaald binnen de vooropgestelde termijn.

Afhalen

Bestellingen kunnen steeds afgehaald worden (in dat geval vervallen de verzendingskosten). De afhaalmomenten zijn enkel mogelijk na afspraak. 

Verzenden: 

Verzending mogelijk binnen België. 

Voor verzendingen buiten België, gelieve contact op te nemen met Claytivity voor de verzendingsvoorwaarden. Verzendingen uit de webshop (in voorraad – wordt weergegeven op de website) worden binnen de 3 werkdagen verstuurd. Indien een product toch niet in voorraad is, wordt er telkens vermeld of het product via nabestelling kan besteld worden. Indien nabestelling mogelijk is worden de producten afgerekend via het winkelmandje. Productietijd voor naleveringen bedraagt ca. 6-8 weken. Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. 

Claytivity kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Claytivity is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van de verzending buiten zijn wil/macht om.

Verzendingen van op maat gemaakte bestellingen worden in overleg met de klant bepaald en afgesproken.

Verzendkosten: Standaardverzendkosten (binnen België) bedragen 10€, bij een aankoopwaarde vanaf 100€ worden de goederen gratis verzonden. Er is uiteraard ook steeds de mogelijkheid om de goederen af te halen.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op cadeaubonnen, maatwerk, gepersonaliseerde items of elke rechtstreekse en geplaatste bestelling.

Claytivity accepteert geen terugzendingen. 

Heb je toch een klacht, stuur ons dan een e-mail of via contactformulier. We bekijken het samen zo snel mogelijk.

Workshops


Een inschrijving is pas definitief na volledige betaling ervan. De workshops gaan slechts door wanneer het minimumaantal inschrijvingen bereikt is. Zo niet dan kan Claytivity beslissen de workshop niet te laten doorgaan en wordt het bedrag teruggestort.

Deelnemers dienen +18j te zijn.

Claytivity heeft het recht om een workshop te annuleren of verplaatsen, zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. Claytivity brengt de deelnemer(s) hiervan op de hoogte. Bij overmacht, ziekte of afwezigheid van de lesgever kunnen lessen, geannuleerd of verplaatst worden. Claytivity brengt hiervan de deelnemers op de hoogte en stelt een eventele alternatieve datum voor. In het geval van volledige en definitieve annulering door Claytivity, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de deelnemer. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan voor de deelnemer.

Claytivity behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de timing/inhoud van elke les en de identiteit van een lesgever. Claytivity brengt hiervan de deelnemers op de hoogte.

Indien de deelnemer zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dien je onmiddellijk contact op te nemen via: info@claytivity.be of via contactformulier.

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Indien de deelnemer niet aanwezig is op de workshop (zonder verwittiging), gebeurt er ook geen terugbetaling.

Bij annulatie door de deelnemer tijdens een workshop/lessenreeks wordt er geen terugbetaling voorzien door Claytivity van de gemiste lessen. Gemiste lessen van een lessenreeks kunnen niet ingehaald worden op een later moment.

Elke deelnemer ruimt zijn werkplek op na de workshop en laat het gebruikte materiaal achter in de staat zoals bij de start van de workshop. Indien niet en bij eventuele schade kan dit alsnog in rekening gebracht worden ten laste van de deelnemer.

Elke deelnemer wordt na de workshop op de hoogte gebracht wanneer zijn items afgewerkt zullen zijn. Wanneer deze klaar zijn voor afhaling, wordt de deelnemer verwittigd dat hij zijn items kan afhalen bij Claytivity (op afspraak). 

Verzenden is enkel mogelijk mits toeslag van de verzendingskosten.

Claytivity draagt de grootste zorg voor jouw creaties maar in een atelier/keramiekoven kan er altijd iets misgaan. 

Daarom kan Claytivity niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel kleurverschil, beschadiging, breuk, verlies of diefstal van een werk. Enige schadevergoeding, boete en/of terugbetaling door bovenvermelde overmacht, kan niet opgeeist worden van Claytivity.

Overmacht

In geval van overmacht, om welke reden dan ook, is Claytivity niet aansprakelijk. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden. 

In geen enkel geval is Claytivity gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

Aansprakelijkheid

Claytivity is, behalve in gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt door ongevallen voor, tijdens of na de les.

Claytivity is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke spullen voor, tijdens of na de workshops.

Klachten

Indien je een klacht zou hebben over onze producten en/of diensten, kan je ons hiervoor contacteren via info@claytivity.be, en dit zo snel als mogelijk of uiterlijk één week na de workshop. De klacht wordt zo spoedig mogelijk en binnen redelijke termijn behandeld en er zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, is de rechtbank van Dendermonde bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Copyright

Alle afbeeldingen en teksten op deze website zijn eigendom van Claytivity.

Niets mag gekopieerd of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Claytivity.